Załączniki:
Plik
Pobierz plik (Estoński CIT - 12.06.2024.doc)Estoński CIT - 12.06.2024.doc

Realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), w dniu 31 maja br. Wójt Gminy Pępowo przedłożył Radzie Gminy Raport o stanie gminy Pępowo za rok 2023.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Pępowo w roku 2023, a w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy Pępowo, a ponadto realizację budżetu oraz funduszu sołeckiego w roku 2023. Dokument został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy Pępowo oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie.

Już w najbliższy weekend (1-2 czerwca) do Rokosowa powróci znana i ceniona impreza w zupełnie nowej formule, czyli ROKOSOWO HORSE SHOW.