W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  uruchomiono w Urzędzie Gminy Pępowo (pok. nr 20) punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

Informacje o programie CZYSTE POWIETRZE znajdują się na stronie WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODONEJ W POZNANIU


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | WFOŚiGW Poznań