Od dnia 15 lipca 2022 r. uległ zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”). Zmiana umożliwia Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki). Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania - (szczegóły w załączniku).

W dniu 12.05.2022 r. (czwartek) Gminny Punkt Konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" będzie nieczynny.

Za ten dzień punkt będzie czynny 13.05.2022 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 13:00.

Pozostałe dni działania punktu nie ulegają zmianie.

Logo Programu Czyste Powietrze

W dniu: 18 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) Gminny Punkt Konsutacyjny Programu "Czyste Powietrze" będzie nieczynny. Za ten dzień punkt będzie czynny 19-04-2022 r. (wtorek) w godzinach od 8:00 do 13:00.
Pozostałe dni działania punktu nie ulegają zmianie.

Logo czyste powietrze

W ostatnim czasie zmianie uległy zasady dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Beneficjenci mogą otrzymać nawet 69 tys. złotych wsparcia.

Logo Programu Czyste Powietrze

W dniu: 6 stycznia 2022 r. (czwartek) Gminny Punkt Konsutacyjny Programu "Czyste Powietrze" będzie nieczynny.
Za ten dzień punkt będzie czynny w (środę) 05-01-2022 r. w godzinach od 8:00 do 13:00.
Pozostałe dni działania punktu nie ulegają zmianie.

Logo Programu Czyste Powietrze

W dniu: 18  listopada 2021 r. (czwartek) Gminny Punkt Konsutacyjny Programu "Czyste Powietrze" będzie nieczynny.
Za ten dzień punkt będzie czynny w (piątek) 19-11-2021 r. w godzinach od 8:00 do 13:00.
Pozostałe dni działania punktu nie ulegają zmianie.

Logo czyste powietrze

Z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający w dniu: 1 i 11 listopada 2021r.
Gminny Punkt Konsutacyjny Programu "Czyste Powietrze" dodatkowo będzie czynny w dniach:

02-11-2021 (wtorek) w godzinach od 8:00 do 13:00
10-11-2021 (środa) w godzinach od 8:00 do 13:00

pozostałe dni działania punktu nie ulegają zmianie.

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  uruchomiono w Urzędzie Gminy Pępowo (pok. nr 20) punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

Informacje o programie CZYSTE POWIETRZE znajdują się na stronie WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODONEJ W POZNANIU


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | WFOŚiGW Poznań