W dniu 16.10.2023 r. (poniedziałek) Gminny Punkt Konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" będzie nieczynny. Za ten dzień punkt będzie czynny 17.10.2023 r. (wtorek) w godzinach od 8:00 do 13:00. Pozostałe dni działania punktu nie ulegają zmianie.

Dane obejmują okres od początku funkcjonowania Programu do 30 września 2023 roku:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 82
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 34
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 847 589,97 zł