Podatek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Strona ministerstwa to: z wzorami deklaracji DT-1(6) , oraz załącznik do deklaracji DT-1/A(6)

Podatek od nieruchomości 

(Deklaracje i informacje - )
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r. zastosowanie mają nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji.
DN-1 (1), - dla osób prawnych
ZDN-1 (1), załącznik
ZDN-2 (1) , załącznik
IN-1 (1), - dla osób fizycznych
ZIN-1 (1), załącznik
ZIN-2 (1), załącznik
ZIN-3 (1), załącznik
(https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/)

UCHWAŁA NR XLIV/318/2022 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opłata targowa:

UCHWAŁA NR XLIV/320/2022 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

Podatek rolny

 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r. zastosowanie mają nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

Podatek leśny
(Deklaracje i informacje)
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r. zastosowanie mają nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji.
DL-1,  dla osób prawnych
ZDL-1 (1), załącznik
ZDL-2 (1), załącznik
IL-1, dla osób fizycznych
ZIL-1 (1), załącznik
ZIL-2 (1), załącznik
ZIL-3 (1), załącznik

 

 

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.