Gmina Pępowo w 2023 r. otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.:

„Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m”

 

 

 

Gmina Pępowo w 2022 r. otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.:

„Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m”

samorzad wojewodztwa godlo gminy

Gmina Pępowo w 2021 r. otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej
ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.:

„ Zakup sadzonek drzew miododajnych”

samorzad wojewodztwa godlo gminy

Gmina Pępowo w 2021 r. otrzymała pomoc finansową w formie dotacji
celowej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.:

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m