Podatek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 
Strona ministerstwa to: z wzorami deklaracji

 
   

Podatek od nieruchomości(Deklaracje i informacje)

Opłata targowa:


Ustala się na terenie Gminy Pępowo następujące stawki dziennej opłaty targowej:

1) za sprzedaż towarów, od jednego stanowiska 27,00 zł

2) za sprzedaż towarów w handlu obwoźnym 8,00 zł

Podatek rolny

(Stawka dla:

- gruntów gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi wartość 2,5 qwintala żyta *54,36 zł=135,90 zł,

- dla pozostałych gruntów z 1 ha fizycznego wynosi wartość 5 qwintala żyta *54,36 zł =271,80 zł.

Dla celów podatku rolnego w Gminie Pępowo w roku 2019 przyjęto cenę żyta wskazaną w komunikacie Prezesa GUS czyli 54,36 zł za 1 kwintal.

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 roku tj. 191,98 zł za 1 m3.)

 

(Deklaracje i informacje) Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 roku tj. 191,98 zł za 1 m3.)

 

Wartość podatku od 1 ha lasu wynosi 42,2356 zł

(Deklaracje i informacje)

Komunikat prezesa GUS z dnia 19 października 2018 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Średnia cena sprzedaży drewna wynosi 191,98 za 1m3.