Gmina Pępowo otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu w wysokości 17 500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowo w roku 2023".

Gmina Pępowo otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 56 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowo w latach 2022-2023".

Przedsięwzięcie pn. :" Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowo w latach 2021-2022" dofinansowanano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo WFOŚiGW Poznań

Urząd Gminy Pępowo informuje, że prowadzi nabór wniosków na wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest.

logo nfos2   WFOŚiGW Poznan          
W czerwcu został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia