samorzad wojewodztwa godlo gminy

Gmina Pępowo w 2021 r. otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej
ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.:

„ Zakup sadzonek drzew miododajnych”

samorzad wojewodztwa godlo gminy

Gmina Pępowo w 2021 r. otrzymała pomoc finansową w formie dotacji
celowej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.:

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m