LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU GOSTYŃSKIEGO

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t. j. z 2019 r., poz. 294)

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust. 1 pkt 1:

 

 

L.p.

 

NAZWA JEDNOSTKI

 

ZAKRES PORADNICTWA

 

ADRES

 

TELEFON

 

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

 

WWW

e-mail

 

KRYTERIA DOSTĘPU

 

RODZAJ JEDNOSTKI

RO DZI N NE

1.

Powiatowe

poradnictwo,

 

 

 

 

 

 

publiczna

 

 

Centrum

wsparcie

ul. Wrocławska

65 572 75 28

poniedziałek:

www.gostyn-

dla

 

Pomocy

ambulatoryjne;

8 63-800 Gostyń

65 572 75 29

8.00 - 16.00

pcpr.info

mieszkańców

 

Rodzinie w

terapia; warsztaty

 

 

wtorek – piątek:

 

powiatu

 

Gostyniu

kompetencyjne;

 

 

7.00 - 15.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

gostyńskiego

 

 

programy

 

 

 

 

 

 

 

korekcyjno-

 

 

 

 

 

 

 

edukacyjne

 

 

 

 

 

PSY C HO LO G I CZNE

2.

Poradnia

 

 

 

 

 

 

publiczna

 

 

 

 

 

Psychologiczno-

diagnoza, terapia,

ul. Wrocławska

65 572 06 97

poniedziałek –

www.poradniapp.

dzieci i

 

Pedagogiczna

wczesne

8 63-800 Gostyń

 

wtorek:

gostyn.pl

młodzież ze

 

w Gostyniu

wspomaganie

 

 

7:00 – 19:00

 

szkół powiatu

 

 

rozwoju dziecka,

 

 

środa:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

gostyńskiego

 

 

profilaktyka

 

 

7:00 – 18:00,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

czwartek:

 

 

 

 

 

 

 

7:00 – 19:00

 

 

 

 

 

 

 

piątek: 7:00 –

 

 

 

 

 

 

 

15:00

 

 

3.

Punkt Konsultacyjny

poradnictwo psychologiczne:

ul. Powstańców Wielkopolskich

 

65 571 11 09

wtorek: 17.00- 20.00

 

mieszkańcy gminy Krobia

publiczna


 

 

przy Miejsko-

pomoc dla osób

126 63-840

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Gminnym

przeżywających

Krobia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodku

kryzysy psychiczne,

 

 

Pomocy

diagnozowanie

 

 

Społecznej w

problemów,

 

 

Krobi

poszukiwanie

 

 

 

sposobów

 

 

 

przezwyciężenia

 

 

 

trudności,

 

 

 

wzmocnienie

 

 

 

klienta w

 

 

 

realizowanych

 

 

 

przez niego

 

 

 

zmianach,

 

 

 

wspomaganie

 

 

 

rozwoju cech

 

 

 

sprzyjających

 

 

 

poradzeniu sobie w

 

 

 

trudnej sytuacji

 

 

4.

Punkt Wsparcia

pomoc

ul. Fabryczna 1

65 575 21 31

poniedziałek:

e-mail:

mieszkańcy

publiczna

 

w Gostyniu

psychologiczna,

63-800 Gostyń

 

14:00 – 19:00

 

gminy Gostyń,

 

 

 

prawna i

 

 

(psycholog)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

problem

 

 

 

terapeutyczna

 

 

czwartek:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

uzależnienia,

 

 

 

 

 

 

16:00 – 19:00

 

przemocy w

 

 

 

 

 

 

I i II wtorek

 

rodzinie,

 

 

 

 

 

 

miesiąca:

 

niskie

 

 

 

 

 

 

16:30 – 20:30

 

kryterium

 

 

 

 

 

 

(terapeuta)

 

dochodowe

 

5.

Punkt Wsparcia

poradnictwo

ul. Krobska 45a

65 573 13 18

każdy trzeci

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wszyscy

publiczna

 

w Poniecu

psychologiczne –

64-125 Poniec

65 573 10 30

czwartek

 

mieszkańcy

 

 

 

według

 

 

miesiąca 14:30 -

 

gminy Poniec

 

 

 

indywidualnych

 

 

18:30

 

 

 

 

 

potrzeb

 

 

 

 

 

 

6.

Gminny Punkt

poradnictwo

ul. St.

65 573 63 08

II i IV poniedziałek

 

osoby

publiczna

 

Konsultacyjny

psychologiczne

Nadstawek 6

 

miesiąca:

wymagające

 

 

w Pępowie

i pedagogiczne

63-830 Pępowo

 

14.30-17.30

pomocy

 

 

 

w sprawach:

 

 

 

i wsparcia

 

 

 

problemy rodzinne,

 

 

 

z gminy

 

 

 

opiekuńczo-

 

 

 

Pępowo

 


 

 

 

wychowawcze, sytuacje kryzysowe,

przemoc

 

 

 

 

 

 

7.

Punkt Konsultacyjny przy

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli

problemy alkoholowe i inne uzależnienia oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie a także problemy rodzinne i pomoc

psychologiczna

ul. Plac Powstańców Wielkopolskich

1

63-860

Pogorzela

65 573 49 53

poniedziałek: 15:00 – 20:00

 

mieszkańcy gminy Pogorzela

publiczna

8.

Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego (zlecenie NFZ)

kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA skr. pocztowa 127

00-958

Warszawa 66

800 70 22 22

 

bezpłatna infolinia

24 godz. przez 7 dni w tygodniu

www.liniawsparci. pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a.pl

dla osób będących w kryzysie

psychicznym

 

PED AG O G I C ZN E

9.

Poradnia

pomoc

ul. Wrocławska

65 572 06 97

poniedziałek –

www.poradniapp.

 

 

publiczna

 

 

 

Psychologiczno-

psychologiczno-

8 63-800 Gostyń

 

wtorek:

gostyn.pl

dzieci

 

Pedagogiczna

pedagogiczna

 

 

7:00 – 19:00

 

i młodzież ze

 

w Gostyniu

 

 

 

środa:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

szkół powiatu

 

 

 

 

 

7:00 – 18:00,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

gostyńskiego

 

 

 

 

 

czwartek:

 

 

 

 

 

 

 

7:00 – 19:00

 

 

 

 

 

 

 

piątek: 7:00 –

 

 

 

 

 

 

 

15:00

 

 

PO M O C SPO ŁE CZ N A

10.

Powiatowe

poradnictwo,

ul. Wrocławska

 

poniedziałek:

www.gostyn-

 

publiczna

 

Centrum

wsparcie

8

65 572 75 28 -

8.00 - 16.00

pcpr.info

mieszkańcy

 

 

Pomocy

ambulatoryjne;

63-800 Gostyń

29

wtorek – piątek:

 

powiatu

 

 

Rodzinie w

terapia; warsztaty

 

 

7.00 - 15.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

gostyńskiego

 

 

Gostyniu

kompetencyjne;

 

 

 

 

 

 


 

 

 

programy korekcyjno- edukacyjne

 

 

 

 

 

11.

Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawn ych i Ich Rodzin w Gostyniu

poradnictwo, wsparcie ambulatoryjne; terapia

ul. Wrocławska 8

63-800 Gostyń

 

65 572 75 28 -

29

poniedziałek 8.00

- 16.00; wtorek

7.00 - 15.00;

środa 7.00 -

18.00; czwartek -

piątek 7.00 -

15.00

 

www.gostyn- pcpr.info

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mieszkańcy powiatu gostyńskiego

publiczna

 

12.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Gostyniu

poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

ul. Wrocławska 250

63-800 Gostyń

65 572 01 11

65 572 01 64

65 572 61 57

65 572 38 49

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

www.mgopsgosty n.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mieszkańcy gminy Gostyń

 

publiczna

13.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

ul. Szkolna 1

63-820 Piaski

65 573 90 08

poniedziałek: 8.00 – 16.00

wtorek – piątek: 7.15 – 15.15

www.piaski.opsinfo. pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mieszkańcy gminy Piaski

publiczna

14.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

ul. Krobska 45a 64-125 Poniec

65 573 13 18

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

http://www.poniec. opsinfo.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mieszkańcy gminy Poniec

publiczna

15.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

ul. St.

Nadstawek 6

63-830 Pępowo

65 575 89 89

poniedziałek – piątek:

7.15 – 15.00

www.pepowo.gop sinfo.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoby wymagające pomocy

i wsparcia

z gminy Pępowo

publiczna

16.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Pogorzeli

poradnictwo

z zakresu pomocy społecznej

ul. Rynek 1

63-860

Pogorzela

65 573 49 53

 

65 573 46 20

poniedziałek: 7.30 - 15.30

wtorek – piątek: 7.00 - 15.00

www.pogorzela.m gops.info

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dla    mieszkańców gminy Pogorzela

publiczna


 

 

 

 

 

wew. 225 -

 

 

 

pomoc społeczna,

wew. 224

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

świadczenia

 

rodzinne,

 

świadczenie

 

wychowawcze,

 

świadczenie

 

"dobry start",

 

świadczenie "za

 

życiem",

 

fundusz

 

alimentacyjny,

 

dodatki

 

mieszkaniowe,

 

dodatki

 

energetyczne i

 

karta dużej

 

rodziny

 

17.

Miejsko-Gminny

poradnictwo

z zakresu pomocy społecznej

ul. Powstańców Wielkopolskich 126

63-840 Krobia

65 571 11 09

poniedziałek:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mieszkańcy

publiczna

 

 

Ośrodek

 

8.00 - 16.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

gminy Krobia

 

Pomocy

 

wtorek - piątek:

 

 

 

Społecznej w

 

7.00 - 15.00

 

 

 

Krobi

 

 

 

 

18.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

ul. Droga Lisia 1 63-810 Borek Wlkp.

65 571 61 12

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

www.borek.ops.org. pl

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mieszkańcy Miasta i Gminy Borek Wlkp.

publiczna

RO ZWI ĄZ YW ANI E P RO BL EM Ó W AL KO H O LO WYCH I I NN YC H UZ AL E ŻNI

19.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

udzielanie informacji przez członka Gminnej Komisji

ul. Rynek 1

63 - 810 Borek Wlkp.

65 571 61 20

pierwsza środa miesiąca w Urzędzie Miejskim Borek Wlkp.

 

www.borekwlkp.pl

mieszkańcy miasta i gminy Borek Wlkp.

publiczna


 

 

Alkoholowych w Borku Wlkp.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

15:00 do 16:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

20.

Punkt konsultacyjny

motywowanie do abstynencji, porady i wsparcie przez

terapeutę i psychologa

ul. Rynek 1

63 - 810 Borek Wlkp.

65 571 61 20

terapeuta - ostatni piątek każdego miesiąca:

od 16:00 do

19:00. Urząd Miejski Borek Wlkp. psycholog w I i III poniedziałek miesiąca.

W I poniedziałek od godz.9:00 do 13:00 w siedzibie MGOPS Borek Wlkp., w III poniedziałek od 16:00 do 20:00 w

Urzędzie Miejskim Borek Wlkp.

www.borekwlkp.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mieszkańcy miasta i gminy Borek Wlkp.

publiczna

21.

Gminna Komisja

rozmowy

ul. Krobska 45a

65 573 13 18

5 dni w tygodniu

 

mieszkańcy

publiczna

 

Rozwiązywania

profilaktyczne,

64-125 Poniec

 

poniedziałek:

gminy Poniec

 

 

Problemów

kierowanie na

 

65 573 10 30

8:00 do 16:00

 

 

 

Alkoholowych

leczenie,

 

 

wtorek – piątek:

 

 

 

w Poniecu

kierowanie na

 

 

7:00-15:00

 

 

 

 

badania,

 

 

 

 

 

 

 

prowadzenie

 

 

 

 

 

 

 

kampanii

 

 

 

 

 

 

 

profilaktycznej

 

 

 

 

 

 

Punkt

diagnozowanie

Budynek

Zainteresowan

druga i czwarta

 

mieszkańcy

publiczna

22.

konsultacyjny

problemów klienta

biblioteki

e osoby mogą

środa miesiąca

gminy Poniec

 

 

ds. uzależnień

w zakresie

Gminnego

zgłaszać się

w godz. od 18.00

 

 

 

 

uzależnień oraz

Centrum Kultury

osobiście do

do 20.00

 

 

 

 

zaplanowanie

w Poniecu, ul.

terapeuty w

 

 

 

 

 

pomocy i udzielenie

Krobska 45a

dniu otwarcia

 

 

 

 

 

wsparcia dla osób

(wejście od

Punktu lub

 

 

 


 

 

 

i rodzin

strony Ośrodka

telefonicznie

 

 

 

 

korzystających z

Zdrowia)

pod nr 601-

jego usług

 

250-313.

 

 

Można też

 

 

zgłaszać się

 

 

do Ośrodka

 

 

Pomocy

 

 

Społecznej

 

 

w Poniecu

 

 

telefonicznie

 

 

(nr tel.

 

 

65/5731318)

 

 

lub osobiście

 

 

w celu

 

 

wcześniejszeg

 

 

o umówienia

 

 

spotkania.

23.

Punkt

poradnictwo z

ul. Plac

65 573 49 53

piątek:

 

mieszkańcy

publiczna

 

Konsultacyjny

zakresu

Powstańców

 

16:00 – 20:00

gminy

 

 

przy

rozwiązywania

Wielkopolskich

 

 

Pogorzela

 

 

Gminnej Komisji

problemów

1

 

 

 

 

 

Rozwiązywania

alkoholowych i

63-860

 

 

 

 

 

Problemów

innych uzależnień

Pogorzela

 

 

 

 

 

Alkoholowych w

 

 

 

 

 

 

 

Pogorzeli

 

 

 

 

 

 

24.

Punkt

informacje na temat

ul. Powstańców

65 571 11 09

czwartek:

 

mieszkańcy

publiczna

 

Konsultacyjny

możliwości

Wielkopolskich

 

16.30 - 20.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

gminy Krobia

 

 

przy Miejsko-

rozwiązania

126

 

(terapeuta ds.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Gminnym

problemów

63-840 Krobia

 

uzależnień)

 

 

 

 

Ośrodku

uzależnień,

 

 

 

 

 

 

 

Pomocy

promowanie

 

 

 

 

 

 

 

Społecznej

trzeźwego stylu

 

 

 

 

 

 

 

w Krobi

życia, wolnego od

 

 

 

 

 

 

 

 

substancji

 

 

 

 

 

 

 

 

psychoaktywnych,

 

 

 

 

 

 

 

 

motywowanie do

 

 

 

 

 

 

 

 

zmian,

 

 

 

 

 

 

 

 

dostarczanie

 

 

 

 

 

 

 

 

informacji o

 

 

 

 

 

 


 

 

 

placówkach świadczących pomoc osobom i rodzinom borykającym się z problemem

alkoholowym

 

 

 

 

 

 

25.

Punkt Konsultacyjny przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Krobi

informacje o obowiązujących przepisach prawnych, m.in. w zakresie prawa

rodzinnego, prawa karnego, prawa

lokalowego

ul. Powstańców Wielkopolskich 126

63-840 Krobia

65 571 11 09

czwartek: 15.00-17.00

(radca prawny)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mieszkańcy gminy Krobia

publiczna

26.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Pępowie

poradnictwo z zakresu

rozwiązywania problemów alkoholowych

i innych uzależnień

ul. St.

Nadstawek 6

63-830 Pępowo

65 573 63 08

od poniedziałku do piątku:

7.15 – 15.00

 

osoby wymagające pomocy

i wsparcia

z gminy Pępowo

publiczna

27.

Gminny Punkt Konsultacyjny

TERAPEUTA ds. UZALEŻNIEŃ

poradnictwo z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,

edukacja, wsparcie

ul. St.

Nadstawek 6

63-830 Pępowo

65 573 63 08

I poniedziałek miesiąca: 13.00 – 16.00

 

osoby wymagające pomocy

i wsparcia z gminy Pępowo

publiczna

28.

Punkt Wsparcia

pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna

ul. Fabryczna 1

63-800 Gostyń

65 575 21 31

poniedziałek: 14:00 – 19:00

(psycholog) czwartek: 16:00 – 19:00

I i II wtorek miesiąca: 16:30 – 20:30

(terapeuta)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mieszkańcy gminy Gostyń, problem uzależnienia, przemocy w rodzinie, niskie

kryterium dochodowe

publiczna


 

PRZ ECI W DZI ANI E PR ZEM O CY DO M O WEJ

29.

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

poradnictwo, wsparcie ambulatoryjne; terapia

ul. Wrocławska 8

63-800 Gostyń

65 572 75 28 -

29

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek: 7.00 - 15.00

środa 7.00 - 18.00 czwartek – piątek: 7.00 - 15.00

 

www.gostyn- pcpr.info

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dla    mieszkańców powiatu gostyńskiego

publiczna

 

 

30.

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

udzielanie schronienia, pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna, pedagogiczna,

socjalna

os. Marysin 1

63-820 Piaski

65 573 90 00

od poniedziałku do piątku:

8:00 – 16:00

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

każda osoba potrzebująca wsparcia

organizacja pozarządowa

31.

Punkt Wsparcia

pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna

ul. Fabryczna 1

63-800 Gostyń

65 575 21 31

poniedziałek: 14:00 – 19:00

(psycholog) czwartek: 16:00 – 19:00

I i II wtorek miesiąca: 16:30 – 20:30

(terapeuta)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mieszkańcy gminy Gostyń, problem uzależnienia, przemocy w rodzinie, niskie kryterium

dochodowe

publiczna

32.

Zespół Interdyscyplinar ny

opracowywanie planu pomocy wg zdiagnozowanego problemu, prowadzenie kampanii

profilaktycznej

ul. Krobska 45a 64-125 Poniec

65 573 13 18

 

65 573 10 30

5 dni w tygodniu, poniedziałek: 8:00 do 16:00

wtorek – piątek: 7:00-15:00

 

wszyscy mieszkańcy gminy Poniec

publiczna

33.

Zespół Interdyscyplinar ny

poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. St.

Nadstawek 6

63-830 Pępowo

65 575 89 89

od poniedziałku do piątku:

7.15 – 15.00

www.pepowo.gop sinfo.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoby wymagające pomocy i wsparcia z gminy

Pępowo

publiczna


 

34.

Ośrodek Mediacyjny

poradnictwo; mediacje pozasądowe i sądowe

ul. Wrocławska 8

63-800 Gostyń

65 572 75 28

725 167 236

spotkania po umówieniu telefonicznym, mailowym lub listownym

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dla     mieszkańców powiatu gostyńskiego w limicie wyznaczonym wysokością dotacji na

dany rok

organizacja pozarządowa

 

 

35.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Al.

Jerozolimskie 155

02-326

Warszawa

800 120 002

 

bezpłatna infolinia

poniedziałek – sobota:

godz. 8.00 –

22.00

niedziela i święta: godz. 8.00 –

16.00

www.niebieskalini a.info

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dla osób doświadczają cych przemocy domowej

publiczna

I N TE RWE NCJ A K RY ZYSO W A

36.

Powiatowe

monitorowanie

ul. Wrocławska

65 575 25 30

w godzinach pracy: poniedziałek: 8:00 do 16:00

wtorek – piątek: 7:00 - 15:00,

całodobowo dla służb, inspekcji i straży

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

informacje

publiczna

 

Centrum

bezpieczeństwa

256

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dot. zagrożeń

 

 

Zarządzania

 

63-800 Gostyń

 

 

na terenie

 

 

Kryzysowego w

 

 

 

 

powiatu

 

 

Gostyniu

 

 

 

 

zgodnie z

 

 

 

 

 

 

 

ustawą o

 

 

 

 

 

 

 

zarządzaniu

 

 

 

 

 

 

 

kryzysowym

 

37.

Centralne

monitorowanie

Rządowe

Całodobowy

24 godziny na

http://rcb.gov.pl/za

świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat

publiczna

 

Zarządzanie Kryzysowe

bezpieczeństwa

Centrum Bezpieczeństwa

dyżur: (22) 361 69 00

dobę przez 7 dni w tygodniu

rzadzanie- kryzysowe/

 

 

 

 

Rakowiecka 2A

(22) 785

 

 

 

 

 

 

00-993

Warszawa

700 177

e-mail:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

dyzurny@rcb.

 

 

 

 

 

 

 

gov.pl

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

zarządzania kryzysowego

 

DL A O B BE ZRO B O TNY CH

38.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu

poradnictwo zawodowe indywidulane i grupowe

ul. Poznańska 200

63-800 Gostyń

65 572 33 68

poniedziałek – piątek:

7:00 - 15:00

 

www.pup.gostyn.p l

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..';document.getElementById('cloak2bcf3492aa954490d4f7ef521dbe27ad').innerHTML += ''+addy_text2bcf3492aa954490d4f7ef521dbe27ad+'<\/a>'; pl

osoby posiadające status bezrobotnego lub    poszukująceg o pracy

publiczna

 

 

 

 

39.

Infolinia

Pod tym numerem

Urząd Pracy

19 524

poniedziałek –

www.zielonalinia.g

Mogą

 

 

Urzędów Pracy -

udzielane są

ul. Ciepła 20

(z Polski)

piątek:

ov.pl

korzystać:

 

Zielona Infolinia

informacje o

15-472 Białystok

+48 22 19524

godz. 8.00-18.00

 

zarejestrowani

 

 

usługach urzędów

 

(z zagranicy)

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poszukujący

 

 

pracy

 

koszt zgodnie

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pracy

 

 

 

 

z taryfą

 

 

- pracodawcy

 

 

 

 

operatora

 

 

 

 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

40.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne i finansowe

ADRES NAJBLIŻSZEG O OŚRODKA WYŁONIONEG O NA LATA 2019 - 2012

prosimy sprawdzić na witrynie internetowej Funduszu Sprawiedliwości https://www.fund

uszsprawiedliwo

 

poniedziałek – piątek:

godz. 8.15-16.15

www.pokrzywdzen i.gov.pl

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoby pokrzywdzone przestępstwe m i ich osoby bliskie

Wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne i finansowe


 

 

 

 

sci.gov.pl/pl/znaj dz-osrodek-

pomocy/

 

 

 

 

 

 

PR AWO KO NS UM E NC KI E

41.

Powiatowy

ochrona praw

Starostwo

65 575 25 17

poniedziałek:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mieszkańcy

 

 

Rzecznik

konsumenckich

Powiatowe

 

9:00 - 14:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

powiatu

publiczna

 

Konsumentów w

 

w Gostyniu

 

wtorek:

 

gostyńskiego

 

 

Gostyniu

 

 

 

9:00-14:00

 

potrzebujący

 

 

 

 

 

 

środa:

 

pomocy z

 

 

 

 

 

 

9:00-11:00

 

zakresu

 

 

 

 

 

 

czwartek:

 

prawa

 

 

 

 

 

 

9:00-14:00

 

konsumenckie

 

 

 

 

 

 

 

 

go

 

42.

Urząd Ochrony

ochrona praw

UOKiK

Infolinia

poniedziałek –

www.uokik.gov.pl

prawo

 

 

Konkurencji i

konsumenckich

Pl. Powstańców

konsumencka

piątek:

 

konsumenckie

 

 

Konsumentów

 

Warszawy 1

(prowadzona

godz. 8.00 - 18.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

00-950

przez

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Warszawa

Federację

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentów)

 

 

 

 

 

 

 

 

801 440 220

 

 

 

 

 

 

 

 

22 290 89 16

 

 

 

 

 

PR AW A P AC J E N T A


 

43.

Rzecznik Praw Pacjenta

ochrona praw pacjenta

Biuro RPP ul. Młynarska 46

01-171

Warszawa

800 190 590

bezpłatna infolinia

 

Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@r pp.gov.pl

 

lub (22) 532

82 43

poniedziałek – piątek:

godz. 8.00 - 20.00

https://www.bpp.g ov.pl

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

publiczna

44.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

- leczenie w kraju i poza granicami

- kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia Grójecka 186

02-390

Warszawa

Infolinia Centralna 800

392 976 (*)

22 572 60 42

(**)

(*) połączenia bezpłatne (**) koszt zgodnie z

taryfą operatora

poniedziałek – piątek:

godz. 08.00-16.00

www.nfz.gov.pl

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..';document.getElementById('cloakf3d265b59ce29c8a55af486494fcc55c').innerHTML += ''+addy_textf3d265b59ce29c8a55af486494fcc55c+'<\/a>'; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

każda osoba objęta ubezpieczenie m lub zainteresowan a         ubezpieczenie m        zdrowotnym

publiczna

45.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawn ych

ochrona praw osób

niepełnosprawnych

Siedziba:

ul. Żurawia 4a, 00- 503

Warszawa Telefon

22 461 60 00

Korespondencja:

Nowogrodzka

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

poniedziałek – piątek:

godz. 8.00 - 17.00

www.niepelnospra wni.gov.pl

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z porad mogą korzystać osoby niepełnospraw ne, ich rodziny oraz

organizacje działające na

publiczna


 

 

 

 

1/3/5

00-513

Warszawa

 

 

 

rzecz osób niepełnospraw

nych

 

46.

Rzecznik Praw

ochrona praw

Biuro RPD

800 121 212

poniedziałek – piątek:

godz. 8.15 - 20.00

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

www.brpd.gov.pl

sprawy

publiczna

 

Dziecka –

dziecka

ul. Przemysłowa

 

 

przemocy,