samorzad wojewodztwa godlo gminy

Gmina Pępowo w 2021 r. otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej
ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.:

„ Zakup sadzonek drzew miododajnych”

w obrębach geodezyjnych: Babkowice (działka ew. nr 106), Skoraszewice (działka ew. nr 185)

Dotację przyznano w wysokości 15 120,00 zł

Łączny koszt zadania wyniósł 16 800,00 zł

Ilość sadzonek drzew miododajnych posadzonych w Babkowicach - 58 szt.

Ilość sadzonek drzew miododajnych posadzonych w Skoraszewicach - 62 szt.

                                                                                                        Grzegorz Matuszak

                                                                                                      /-/ Wójt Gminy Pępowo