Zapraszamy Uczniów, Nauczycieli i Rodziców do udziału w Dyktandzie Mikołajkowym!

W sprawie udzielenia organizacji pozarządowej dotacji z budżetu  gminy na realizację  zadania publicznego w gminie Pępowo w 2023 roku

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (Zarządzenie.docx)Zarządzenie.docx

Wójt Gminy Pępowo informuje, że w dniu 7 listopada 2023 roku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie przedłożył w Urzędzie Gminy w Pępowie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Nic cenniejszego niż zdrowie”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ww. ustawy, w załączeniu do niniejszego ogłoszenia, Wójt Gminy Pępowo podaje złożoną ofertę na okres 7 dni do wglądu publicznego na stronie internetowej Gminy Pępowo, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pępowo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pępowo.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy wyznacza się 7-dniowy termin zgłaszania uwag do oferty. Tym samym uwagi można składać do dnia 14 listopada 2023 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Pępowie, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (oferta uproszczona.pdf)oferta uproszczona.pdf

Szanowni Mieszkańcy! Przedstawiamy Państwu harmonogram tegorocznych zebrań sprawozdawczych w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Jak co roku gorąco zachęcamy do licznego i aktywnego udziału!

Na terenie gminy Pępowo dostępna jest sieć multi-światłowodowa. Od zwykłej sieci światłowodowej różni się tym, że będąc w jej zasięgu możesz wybierać spośród ofert różnych dostawców internetu i telewizji. Co więcej oferty, jak i poszczególne usługi można zmieniać w przyszłości bez konieczności wykonywania nowej instalacji w domu. Dzieje się tak, ponieważ spółka Fiberhost udostępnia swoją infrastrukturę multi-światłowodową zainteresowanym dostawcom internetu i telewizji – zarówno ogólnopolskim jak i lokalnym. Dzięki temu nie ma konieczności budowania kolejnych sieci i ingerowania w środowisko naturalne oraz krajobraz.