INFORMACJA PRASOWA
31.01.2023 r.

PIT za 2022 r. złożysz od 15 lutego do 2 maja

 • Od tego roku zrównane zostały terminy rozliczania PIT – w tym również PIT-28 i PIT-28S, składanych dotychczas do końca lutego.
 • Już kolejny rok z rzędu od 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym na podatników czekać będą ich gotowe zeznania podatkowe.
 • W przypadku osób objętych tzw. ulgą dla klasy średniej, Krajowa Administracja Skarbowa wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT.

Jeden termin

Tegoroczna kampania zeznań potrwa od 15 lutego do 2 maja. Dotyczy to również zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas składali oni swoje zeznanie od 15 lutego do końca lutego, w tym roku zyskują więc 2 miesiące dodatkowego czasu na rozliczenie. Dzięki tej zmianie zrównano terminy rozliczenia PIT dla wszystkich podstawowych form opodatkowania (tj. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39).

Elektroniczny PIT w e-Urzędzie Skarbowym

Podobnie jak w ubiegłych latach najpopularniejsze zeznania PIT zostaną automatycznie wygenerowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w e-Urzędzie Skarbowym (e-US).

Wystarczy zalogować się do serwisu na podatki.gov.pl oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane, rozliczyć ewentualne ulgi i wysłać deklarację.

Urząd skarbowy wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika

„Po ubiegłorocznych zmianach podatkowych osoby objęte ulgą dla klasy średniej nie będą musiały samodzielnie ustalać korzystniejszego dla siebie sposobu rozliczenia - KAS zrobi to za nich” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – „Pamiętajmy również, że wprowadzona w połowie 2022 r. obniżona 12-procentowa stawka PIT obejmuje cały rok podatkowy. Nasze zeznania PIT składamy zatem tak jak do tej pory – uwzględniając cały miniony rok”.

W rozliczeniu za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca 2022 r. Podatek oblicza się od całości rocznych dochodów według skali podatkowej ze stawką 12 proc., kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem dochodowym wynoszącym 120 tys. zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę stosowana będzie stawka 32 proc. podatku.

Dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej może okazać się jednak korzystniejsze. Dla takich osób KAS samodzielnie wyliczy różnicę i poinformuje o wysokości zwrotu podatku.

 

PIT-2 na kilku etatach

Przy okazji rozliczenia swoich dochodów za ubiegły rok, sprawdź jak w Twoim przypadku rozliczana jest w ciągu roku kwota wolna od podatku.

Każdemu podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna w ciągu roku – niezależnie od tego z ilu źródeł uzyskuje przychody. Warto zatem sprawdzić, czy w ubiegłym roku błędnie nie złożyliśmy PIT-2 na całą kwotę zmniejszającą podatek u kilku pracodawców równocześnie. W takiej sytuacji czekać nas będzie dopłata podatku w rozliczeniu rocznym.

    .

Uprzejmie przypominamy o możliwości złożenia wniosku o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 stycznia 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo (pok. nr 10 sekretariat) lub drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP:  

- ze strony internetowej GMINY PĘPOWO (www.pepowo.pl) należy pobrać i wypełnić formularz, a następnie w formacie pdf wysłać go jako załącznik do pisma ogólnego (zarówno załącznik jak i pismo ogólne należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

 •  w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.


Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 • 2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

To już po raz szósty młodzi przedsiębiorcy z ziemi gostyńskiej konkurowali ze sobą o tytuł Debiutu Biznesu. Zwycięzcę zaciętej rywalizacji wyłoniono w czwartek, 19 stycznia 2023 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu Debiuty Biznesu 2022 odbędzie się 19 stycznia o godzinie 17:00 w gostyńskim kinie Pod Kopułą. O tytuł walczy 24 firm z ziemi gostyńskiej.

O tytuł Debiutu Biznesu 2022 powalczyć mogły firmy, które zarejestrowały swoją działalność gospodarczą na terenie powiatu gostyńskiego w latach 2020 – 2021 i zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie. Zarejestrowano 26 zgłoszeń, 2 firmy nie spełniły warunków formalnych.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (S30C-923011207420.jpg)S30C-923011207420.jpg

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców wszystkich firm i branż  poszukujących sposobów na wdrożenie innowacji,  zwiększenie konkurencyjności oraz wzrostu rentowności firmy do ostatniej już edycji programu szkoleniowo-doradczego Akademia Menadżera Innowacji.

Szanowni  Mieszkańcy!

informujemy, że w dniu 12.01.2023 r. nastąpi czasowe wyłączenie prądu z powodu usuwania kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napięcia z planowana przebudową ul. Wiejskiej w Pępowie. Plan wyłączeń publikujemy poniżej:

 

Szanowni  Mieszkańcy!

Miło nam poinformować, że rozpoczęły się roboty budowlane związane z  budową ulicy Wiejskiej, Rolniczej i Ogrodowej, w m. Pępowo wraz z infrastrukturą.  Inwestycja obejmuje następujące odcinki:

- budowa kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do odwodnienia budowanych w ramach zadania dróg tj. ul. Wiejska (cały odcinek), ul. Ogrodowa (cały odcinek), ul. Kwiatowa (tylko skrzyżowanie z ul. Ogrodową), ul. Rolnicza (od ul. Wiejskiej do skrzyżowania przy posesji nr 16), ul. Żniwna (cały odcinek),

- budowa ulicy Wiejskiej w części z betonu asfaltowego (do ul. Szkolnej), a w części z kostki brukowej betonowej (do ul. Żniwnej) (około 0,74 km),

- budowa części ulicy Rolniczej (od ul. Wiejskiej do skrzyżowania przy posesji nr 16) z kostki brukowej betonowej (około 0,22 km)

- budowa części ulicy Ogrodowej (od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kwiatową) z kostki brukowej betonowej (około 0,36 km)

- usunięcie kolizji energetycznej oraz postawienie dodatkowych lamp,

- zabudowa rowu melioracyjnego na potrzeby poszerzenia pasa drogowego ulicy Rolniczej

Mając na uwadze możliwość wystąpienia utrudnień i niedogodności związanych z prowadzoną inwestycją zwracamy się do Państwa z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość.

O zamknięciu poszczególnych odcinków ulic będziemy informować na bieżąco.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 stycznia 2023rwnioski o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego można pobierać i składać w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo (pok. nr 10 sekretariat) lub drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP  - ze strony internetowej GMINY PĘPOWO (www.pepowo.pl) należy pobrać i wypełnić formularz, a następnie w formacie pdf wysłać go jako załącznik do pisma ogólnego (zarówno załącznik jak i pismo ogólne należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)

 WAŻNE!!!

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 • Wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, której wypłacono dodatek węglowy,

 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Pępowo,

 • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i łącznie 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?

 • imię i nazwisko,

 • adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,

 • adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,

 • asortyment (węgiel orzech lub groszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 3 tony na gospodarstwo domowe).

 • Stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku).

 • Wniosek musisz podpisać.

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek możesz:
- przesłać przez 
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
- przesłać na adres:
Urząd Gminy Pępowo
ul. Stanisławy Nadstawek 6
63-830 Pępowo
- osobiście w Urzędzie Gminy Pępowo przy ul. Stanisławy Nadstawek 6
-
wniosku nie można złożyć telefonicznie!

Wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Wnioski można
złożyć do 31 stycznia 2023r.

Prosimy składać wypełnione wnioski, ponieważ przy dużej liczbie osób składających wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego, będą ograniczone możliwości wypełniania wniosku na miejscu.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 655 736 308

Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składający się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego, stanowić będzie organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym.

15 stycznia 2023 rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla dzieci szkół podstawowych. Jakie zadania mamy dla Was tym razem?

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (harmonogram 2023.pdf)harmonogram 2023.pdf

Webinar odbędzie się  15.12.2022 w godz. 14.00 – 15.30

W trakcie spotkania, bazując na przykładzie rynków: czeskiego, niemieckiego, francuskiego, podpowiemy:

 • dlaczego warto rozważać nowe rynki dla swoich produktów;
 • jakie są najnowsze trendy w sprzedaży przez internet;
 • jak sprawdzić demograficzny i ekonomiczny profil wybranych krajów;
 • jak przeanalizować działania konkurencji na rynkach zagranicznych;
 • jak sprawdzić, czego szukają twoi potencjalni klienci w innych krajach.

Podatek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Strona ministerstwa to: z wzorami deklaracji DT-1(6) , oraz załącznik do deklaracji DT-1/A(6)

Podatek od nieruchomości 

(Deklaracje i informacje - )
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r. zastosowanie mają nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji.
DN-1 (1), - dla osób prawnych
ZDN-1 (1), załącznik
ZDN-2 (1) , załącznik
IN-1 (1), - dla osób fizycznych
ZIN-1 (1), załącznik
ZIN-2 (1), załącznik
ZIN-3 (1), załącznik
(https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/)

UCHWAŁA NR XLIV/318/2022 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opłata targowa:

UCHWAŁA NR XLIV/320/2022 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

Podatek rolny

 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r. zastosowanie mają nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

Podatek leśny
(Deklaracje i informacje)
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r. zastosowanie mają nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji.
DL-1,  dla osób prawnych
ZDL-1 (1), załącznik
ZDL-2 (1), załącznik
IL-1, dla osób fizycznych
ZIL-1 (1), załącznik
ZIL-2 (1), załącznik
ZIL-3 (1), załącznik

 

 

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Apel Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (apel.pdf)apel.pdf

Już 5 grudnia można nas będzie spotkać na Śniadaniu Biznesowym w Złotowie w hotelu Krajna, na którym przedstawimy ofertę PARP dla przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywy. Informacja o wydarzeniu dostępna jest na stronie internetowej miasta Złotowa.

Webinar odbędzie się  08.12.2022 w godz. 11.00 – 12.30

W trakcie szkolenia dowiesz się jak rozwinąć biznes dzięki wartościowym treściom.

 • jak zaplanować strategię content marketingową,
 • jak wybrać grupę docelową,
 • jak dopasować kanały komunikacji w zależności od wybranej grupy docelowej,
 • jak analizować skuteczność działań content marketingowych.

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego  oraz Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK zaprasza 22 listopada 2022, godz. 13.00-14:00 
na SZKOLENIE WEBINAROWE Z ZAKRESU PPK, z udziałem Mateusza Kozłowskiego Eksperta Regionalnego PPK, Polski Fundusz Rozwoju.   

Wypełniony formularz konsultacyjny lub wypełnioną kartę zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy przekazać do Urzędu Gminy Pępowo w formie papierowej lub elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / rTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie trwania konsultacji, tj. do dnia 21 listopada 2022 r. (włącznie).


Przypominamy wszystkim Podatnikom o zbliżającym się terminie płatności:
–podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – termin płatności I
V raty upływa 15 listopada 2022r.

Wszystkie zobowiązania można uregulować:

 • kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Pępowo, biuro nr 16 (podatki)

 • na rachunek bankowy Gminy Pępowo PKO BP SA O/GOSTYŃ: 60 1020 3121 0000 6102 0004 7688

Informujemy również o możliwości korzystania z platformy komunikacyjnej E-URZĄD, za pośrednictwem której można m. in. sprawdzić stan konta podatkowego oraz dokonać płatności elektronicznie. Wejdź i zobacz https://eurzad.pepowo.pl/

Uwaga:
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia w wysokości 16,00 zł.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na świąteczną potrawę pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Skoraszewicach z siedzibą w Krzyżankach informuje o zamiarze zbycia w drodze postępowania przetargowego oraz aukcji nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Pępowo.

Szanowni Państwo,

Wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, którego tematem jest: Korzyści dla płatnika składek z posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Szkolenie zaplanowane jest w dniu 16 listopada 2022 r., godz. 10.00-12.00, a miejscem spotkania jest sala szkoleniowa Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w Gostyniu ul. 1 Maja 13/3.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z jego najważniejszych elementów jest portal PUE, dzięki któremu załatwisz większość spraw przez Internet.

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Zakres szkolenia:

 • Omówienie korzyści z posiadania konta na PUE ZUS,
 •  Jakie sprawy załatwisz przez PUE,
 •  Możliwość założenia konta płatnika.

W celu zarejestrowania się na szkolenie prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej

formularz