Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza
na indywidualne i bezpłatne konsultacje z tematyki Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Przypomnijmy Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzenia pracowniczego.

Konsultacje w Gostyniu odbędą się już 01.03.2024 r. (szczegółowy harmonogram konsultacji znajduje się na: www.gospodarka.gostyn.pl)

Ogłoszenie o wynikach naboru do Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Pępowo w 2024 roku.

Wójt Gminy Pępowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy Pępowo w 2024 roku.Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 06.02.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy Pępowo w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2024.

https://bip.pepowo.pl/dokument/5453

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi przedstawicieli firm, którzy proponują wymianę pieca na pompę ciepła lub inny piec dla mieszkańców Gminy Pępowo, powołując się na urząd, informujemy, że Urząd Gminy w Pępowie nie prowadzi żadnych działań w powyższym zakresie.

Pracownicy urzędu przeprowadzają jedynie kontrole pieców, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, ale o tym mieszkańcy są na bieżąco informowani poprzez stronę internetową oraz przez sołtysów.

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w 2024-02-05 05:00 do 2024-02-05 18:00 na obszarze województwa wielkopolskiego – powiatu gostyńskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Aktualne wzory wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego oraz Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK zapraszają na webinarium:

Kompendium PPK – najważniejsze informacje powdrożeniowe z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych

 

 

Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Pępowo w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 26.01.2024 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Pępowo w 2024 roku.

https://bip.pepowo.pl/dokument/5448

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie

„Nasz pomysł na ochronę środowiska” - IX edycja „Odnawialne źródła energii”

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w 2024-01-25 03:00 do 2024-01-25 14:00 na obszarze województwa wielkopolskiego – powiatu gostyńskiego

prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo (%) - 80%

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (Informacja Policji.pdf)Informacja Policji.pdf

Szanowni Państwo,
statystycznie co druga polska rodzina posiada psa, a podróżowanie z tymi zwierzętami staje się coraz bardziej powszechne, niemniej jednak często jest pomijane przez organizatorów turystyki oraz obiekty turystyczne. W związku z tym planowane jest wdrożenie pilotażowego program rozwoju turystyki dostępnej dla osób podróżujących z psami.

Dobre informacje napłynęły do gminy Pępowo na początku 2024 roku. W rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina Dobra do Życia 2023”, gmina Pępowo została najwyżej sklasyfikowana wśród gmin powiatu gostyńskiego, plasując się na 49. pozycji w województwie wielkopolskim (na 226 gmin) oraz na 390. miejscu w rankingu ogólnopolskim (na 2477 gmin).

Podatek od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Strona ministerstwa to: z wzorami deklaracji DT-1(6) , oraz załącznik do deklaracji DT-1/A(6)

Podatek od nieruchomości 
DN-1 (1), - dla osób prawnych
ZDN-1 (1), załącznik
ZDN-2 (1) , załącznik
IN-1 (1), - dla osób fizycznych
ZIN-1 (1), załącznik
ZIN-2 (1), załącznik
ZIN-3 (1), załącznik
(https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/)

UCHWAŁA NR LIV/398/2023 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opłata targowa:

UCHWAŁA NR LIV/399/2023 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

Podatek rolny

 
 

UCHWAŁA NR LV/403/2023 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024

Podatek leśny

DL-1,  dla osób prawnych
ZDL-1 (1), załącznik
ZDL-2 (1), załącznik
IL-1, dla osób fizycznych
ZIL-1 (1), załącznik
ZIL-2 (1), załącznik
ZIL-3 (1), załącznik

 

 

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.