logo nfos2   WFOŚiGW Poznan          
W czerwcu został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia

pn.: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowo w larach 2021-2022”. Zgodnie z wnioskiem planuje się usunąć z terenu Gminy ok 155 ton azbestu. Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 54 250,00 zł.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 36 250,00 zł.