Gmina Pępowo otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 56 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowo w latach 2022-2023".

  Celem przedsięwzięcia jest zbieranie, usunięcie i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowo. Wskutek wymienionych działań zastaną zminimalizowane negatywne skutki zdrowotne mieszkańców, spodowane kontaktem z włóknami azbestu. 

Przewidywana ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest wynosi 160 Mg.

https://www.wfosgw.poznan.pl/