Dane obejmują okres od początku funkcjonowania Programu do 31 marca 2023 roku:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 63
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 28
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 640 651,15 zł