Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza
na indywidualne i bezpłatne konsultacje z tematyki Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Przypomnijmy Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzenia pracowniczego.

Konsultacje w Gostyniu odbędą się już 01.03.2024 r. (szczegółowy harmonogram konsultacji znajduje się na: www.gospodarka.gostyn.pl)