Herb Gminy Pępowo

Wójt Gminy Pępowo informuje, że w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. producenci rolni mogą składać w Urzędzie Gminy Pępowo wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Logo KZGRL

„W związku z rozstrzygnięciem przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego procedury przetargowej na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem (z tzw. nieruchomości zamieszkałych) informujemy, iż od dnia 1 lipca odpady odbierane są przez firmę „ZGO-NOVA” Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Związku:

Napis Dobry Start

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia.
Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Według nowych zasad, wnioski o świadczenie będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu  oraz Wielkopolski Oddział KIDP zapraszają na bezpłatne szkolenie online „Podatkowe aspekty wsparcia uzyskanego
w ramach Tarcz Antykryzysowych”, które odbędzie się w dniu 28 lipca  2021 r. w godz. 10:00-13:30 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda oraz Poseł na Sejm RP Katarzyna Sójka Zapraszają Rolników 16 lipca 2021 r. o godz. 11:00 na bezpłatny webinar informacyjny "Dotacje dla rolnictwa"

COVID-19 Pytania i odpowiedzi
Logo Policji

Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi asp. Łukasz Leśniarek informuje, że w rejonie marketu DINO w Skoraszewicach, będzie realizowany przez dzielnicowego plan priorytetowy w związku ze spożywaniem alkoholu

Logo Policji

Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi asp. szt. Marek Chocianowski informuje, że na terenie skweru mieszczącego się w Pępowie przy ul. Powstańców Wlkp., będzie realizowany przez dzielnicowego plan priorytetowy w związku z grupowaniem się młodzieży, w następstwie czego dochodzi do spożywania alkoholu

Logo Gminy Pępowo
INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW  SZKÓŁ MATURALNYCH
 
Wójt Gminy Pępowo ogłasza konkurs dla absolwentów Gminy Pępowo na najlepsze świadectwo dojrzałości w kategorii dziennych szkół średnich. Nagrodę otrzyma absolwent roku szkolnego 2020/2021 z najwyższą liczbą punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości.

Logo Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Link do informacji konkursowej na stronie FDPA: http://www.fdpa.org.pl/konkurs

Logo Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Konkursu "Aktywni w Wielkopolsce", odbywającego się w ramach konkursu Puchar Recyklingu, kórego Województwo Wielkopolskie jest współorganizatorem. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie: www.pucharrecyklingu.pl

Logo Gminy Pępowo

Razem zadbajmy o powietrze, którym oddychamy!  Link do filmu znajdziecie Państwo tu -> https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk <-.
Ponadto zachęcamy do odwiedzenia sekcji najczęściej zadawanych pytań, która znajduje się na dole strony głównej: www.zone.gunb.gov.pl

Napis ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do realizacji programu "Dobry Start", w ramach którego będzie wypłacał świadczenie 300 plus - zapewnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Temat ekonomii społecznej i jej związku z organizacjami pozarządowymi nie schodzi ostatnio z ust wielu środowisk. Projekt ustawy po raz kolejny wzbudził gorące dyskusje, dlatego rozmawiać chcemy także my.

Logo Gminy

W związku z planowanym ubieganiem się przez Urząd Gminy Pępowo o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Temat ekonomii społecznej i jej związku z organizacjami pozarządowymi nie schodzi ostatnio z ust wielu środowisk. Projekt ustawy po raz kolejny wzbudził gorące dyskusje, dlatego rozmawiać chcemy także my. Dlatego Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX edycji konkursu Wojewódzkiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, który odbędzie się 7 sierpnia 2021 r. podczas XI edycji Regionalnych Spotkań z Żywnością Tradycyjną i Ekologiczną na "Pograniczu Kultur" w Gospodarstwie Agroturystycznym „KARCZMA KALISKA” w Szadku, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski.

Szanowni Państwo!

Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i inne podmioty, również działające w partnerstwie, które w roku 2020 i/lub 2021 zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz włączenia społecznego osób
z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, do udziału w XI edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami w roku 2021.

Zakaz podlewania wodą

APEL dotyczący rozsądnego korzystania z wody do celów innych niż socjalno-bytowe oraz hodowli zwierząt.

 

PROGRAM DNI ZIEMI PĘPOWSKIEJ 2021 18 CZERWCA - sala GOKSiAL g. 19:00 otwarcie rodzinnej wysawy prof. Imielskiej z rodziną oraz spektakl promujący wystawę.  19 CZERWCA - Pępowo RUNAWAY POLSKI UCIEKINIER g. 13.00 ELITE (10 KM) g. 15.00 OPEN (6 KM) g. 13.00 FOR FUN (3 KM)  20 CZERWCA - Pępowo RUNAWAY POLSKI UCIEKINIER g. 10:00 NINJA GAMES g. 12:00 RUNAWAY JUNIOR  25 CZERWCA - stadion g. 17:00-22:00 Mistrzostwa Ziemi Pępowskiej  w Tenisie Ziemnym  26 CZERWCA - Cegielnia  g. 7:00-15:00 zawody wędkarskie dla dzieci g.15:00-20:00 Wędkarski Turniej Wsi g.15:00-20:00 Dmuchańce, Festiwal Kolorów, speedball, Laser TAG g.21:00 puszczanie wianków g.22:00 Fireshow - pokaz ognia  27 CZERWCA - stadion   g. 13:00 ZAWODY KONNE w powożeniu oraz pokaz woltyżerki i kaskaderski konnej 

PROGRAM DNI ZIEMI PĘPOWSKIEJ 2021
18 CZERWCA - sala GOKSiAL
g. 19:00 otwarcie rodzinnej wysawy prof. Imielskiej
z rodziną oraz spektakl promujący wystawę.

19 CZERWCA - Pępowo RUNAWAY POLSKI UCIEKINIER
g. 13.00 ELITE (10 KM)
g. 15.00 OPEN (6 KM)
g. 13.00 FOR FUN (3 KM)

20 CZERWCA - Pępowo RUNAWAY POLSKI UCIEKINIER
g. 10:00 NINJA GAMES
g. 12:00 RUNAWAY JUNIOR

25 CZERWCA - stadion
g. 17:00-22:00 Mistrzostwa Ziemi Pępowskiej  w Tenisie Ziemnym

26 CZERWCA - Cegielnia

g. 7:00-15:00 zawody wędkarskie dla dzieci
g.15:00-20:00 Wędkarski Turniej Wsi
g.15:00-20:00 Dmuchańce, Festiwal Kolorów, speedball, Laser TAG
g.21:00 puszczanie wianków
g.22:00 Fireshow - pokaz ognia

27 CZERWCA - stadion  
g. 13:00 ZAWODY KONNE w powożeniu oraz pokaz woltyżerki i kaskaderski konnej 

   

opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pępowo w 2021 roku.

Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i inne podmioty, również działające w partnerstwie, które w roku 2020 i/lub 2021 zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, do udziału w XI edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami w roku 2021.