PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy gmin będących członkami Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego mogą bezpłatnie oddać zebrane selektywnie odpady. Informacje o tym jak działa PSZOK oraz jakie odpady możemy oddać do PSZOKu znajdują się w Regulaminie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz poniżej.

Adresy punktów PSZOK w poszczególnych gminach.

Gmina Pępowo
Pępowo mapa

ul. Dworcowa 1
tel. 65 57 36 332
Czynne:

wt. godz. 10-14,
czw. 14-18,
sob. 10-16