Z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający w dniu: 1 i 11 listopada 2021r.
Gminny Punkt Konsutacyjny Programu "Czyste Powietrze" dodatkowo będzie czynny w dniach:

02-11-2021 (wtorek) w godzinach od 8:00 do 13:00
10-11-2021 (środa) w godzinach od 8:00 do 13:00

pozostałe dni działania punktu nie ulegają zmianie.