W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  uruchomiono w Urzędzie Gminy Pępowo (pok. nr 20) punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

W punkcie mieszkańcy Gminy Pępowo mają możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie, a także uzyskania wszelkich niezbędnych informacje na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów.

Punkt czynny będzie w Urzędzie Gminy Pępowo pok. nr 20:

w poniedziałki – w godz. 11:00 – 16:00
czwartki - w godz. 8:00 – 13:00

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 65 5758997

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Pępowo.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są
na stronie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (wfosgw.poznan.pl).