Dane obejmują okres od początku funkcjonowania Programu do 30 grudnia 2022 roku:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 59
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 25
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 517 719,58 zł