W ostatnim czasie zmianie uległy zasady dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Beneficjenci mogą otrzymać nawet 69 tys. złotych wsparcia.

Obowiązujące od 25 stycznia 2022 r. zasady wprowadzają trzecią część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł maksymalnej dotacji (do 90% kosztów kwalifikowanych) przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 zł na osobę (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe), lub dla osób z ustalonym prawem do zasiłku (prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).

Wcześniej obowiązywały tylko dwie części programu „Czyste Powietrze”. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania (do 30 tys. zł) – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania (do 37 tys. zł) przy przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zmieniony program jest dostępny na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/.

Osoby zainteresowane programem „Czyste powietrze” mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji oraz otrzymać pomoc przy wypełnianiu elektronicznego wniosku o dofinansowanie w Gminnym punkcie konsultacyjno – informacyjnym programu. Znajduje się on w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, pok. Nr 20. Dyżury prowadzone są w poniedziałki (w godzinach od 11:00 do 16:00) i czwartki (w godzinach 8:00 do 13:00).