Taką deklarację można złożyć samodzielnie za pomocą profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego na stronie www.zone.gunb.gov.pl

 

Deklarację w postaci papierowej (pliki pdf dostępne w załączniku) można złożyć w Urzędzie Gminy. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli posiadasz źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni.