Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ewidencja ta ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić do ewidencji wypełniając odpowiednią deklarację. Taką deklarację można złożyć samodzielnie za pomocą profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego na stronie www.zone.gunb.gov.pl.

Deklarację w postaci papierowej (pliki pdf dostępne w załączniku) można złożyć w Urzędzie Gminy. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli posiadasz źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni.