Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf