Gmina Pępowo w 2020 r. otrzymała pomoc finansową ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki”

Kwota wnioskowanych środków: 2 500 000,00 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 1 700 000,00 zł

 

Inwestycja przewiduje wykonanie kolektorów sanitarnych, rurociągu tłocznego, przyłączy do nieruchomości oraz przepompowni ścieków.

W ramach planowanej inwestycji zostaną wykonane:

- kolektory sanitarne-2,53 km,

- rurociągi tłoczne-1,96 km,

- przykanaliki-53 sztuki,

- przepompownie ścieków-3kpl.

Ilość osób planowanych do przyłączenia-254.