loga lider goscinna 70 procent

Niebawem przy ul. Sportowej w Pępowie pojawi się mikroinstalacja fotowoltaiczna. Instalacja zostanie zamontowana na dachu budynku szatni oraz na gruncie. Inwestycja uzyskała wsparcie ze środków w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

W dniu  11.03.2021 r. Wójt Gminy Pępowo – Pan Grzegorz Matuszak zawarł umowę z firmą Elektryka & Automatyka "ALFA" Mariusz Kutzmann reprezentowaną przez Pana Mariusza Kutzmann – właściciela firmy, na zadanie pn. „Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców ”, które obejmuje montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej gruntowo-dachowej wraz z budową wewnętrznej linii kablowej. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na dachu budynku szatni na stadionie sportowym oraz na gruncie i będzie zasilała budynek szatni, stadion sportowy, teren stanicy rowerowej przy wiatraku Franciszku oraz oświetlenie uliczne przy kasztanówce. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych będzie wynosiła łącznie 11,375 kW. Termin zakończenia robót będących przedmiotem ww. umowy nastąpi w terminie do dnia 21.05.2021 r., a wynagrodzenie kosztorysowe brutto wynosi 71 459,47 zł. Dofinansowanie wynosi: 39 611,00 zł

 

Operacja pn. Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem PROW na lata 2014-2020 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

  • IMG_20210311_104752
  • IMG_20210311_105330