loga lider goscinna 70 procent

W dniu 16.09.2020 r. została zawarta umowa na dofinansowanie montażu  instalacji  fotowoltaicznej na budynku szatni na stadionie, która będzie zasilała: budynek szatni, stadion sportowy, oświetlenie uliczne przy ul. Sportowej oraz teren stanicy rowerowej przy wiatraku. Wysokość dofinansowania wynosi 39 611,00 zł. Ostateczna wysokość kosztów inwestycji będzie znana po wyborze wykonawcy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem PROW na lata 2014-2020 w zakresie
Zachowanie dziedzictwa lokalnego.