Trwa renowacja zabytkowego wiatraka koźlaka w Pępowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na potrzeby urządzenia stanicy rowerowej. Po kilku tygodniach prac rozbiórkowych obiektu, oczyszczaniu i konserwowaniu konstrukcji drewnianej młyna przystąpiono do jego odtwarzania.

            Jednym z najtrudniejszych etapów remontu była wymiana zniszczonej mącznicy czyli masywnej, poziomej belki wiatraka, która podtrzymuje strop górnej kondygnacji z zespołem kamieni młyńskich. Na mącznicy oparte są również główne belki nośne ścian podłużnych (rygle mączne). Pękniecie skorodowanej mącznicy groziło zawaleniem całego obiektu. W ramach inwestycji wymieniono również skorodowany element sztembra czyli pionowego słupa na którym opiera się mącznica wraz z całą konstrukcją. Obecnie trwa odtwarzanie pokrycia dachu oraz szalunku ścian. Dalsze prace związane będą z odtworzeniem i montażem śmigieł oraz schodów wejściowych do obiektu. Ostatni gruntowny remont wiatraka przeprowadzono po jego translokacji z Magdalenek w latach 1977 – 1979. Ówczesne prace remontowe wykonał cieśla Józef Grodzki z Ludwinowa. Wiatrak „Franciszek” objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.01.1957 r. pod nr rej. 595.

            Równocześnie prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem przyległego terenu. Do tej pory rozebrano i zasypano miejsce po dawnym zbiorniku wodnym, wytyczono trasy ścieżek spacerowych oraz dojścia do wiatraka, wykonano część robót elektrycznych oraz wybudowano wiatę rekreacyjną. Wzdłuż alejek i w miejscach szczególnie atrakcyjnych zostaną zamontowane ławki parkowe oraz punkty oświetleniowe. Całości dopełnią nowe nasadzenia krzewów i traw ozdobnych.      

Wszystkie prace realizowane są przez ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY-CIESIELSTWO Piotra Nadolnego z Grodziska w gm. Osieczna.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 899 924,16 zł brutto, z czego renowacja wiatraka to koszt 328 231,71 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania na renowację młyna i najbliższego otoczenia  wynosi 310 305,00 zł.

Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” pn. „Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania, wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

  • IMG_20171113_150843
  • IMG_20171113_150921
  • IMG_20190602_201203
  • IMG_20190602_201356
  • IMG_20190611_204000
  • IMG_20190627_100853
  • IMG_20190627_100935
  • IMG_20190627_101029