Lokalizacja: Skoraszewice przed bramą pałacową Pępowo - Krzekotowice - Wilkonice - Skoraszewice - Gębice - Pępowo (ok. 15 km)

Kalikst Bojanowski bywał z Mickiewiczem również w Skoraszewicach. Gościli się w dziś już nieistniejącym budynku w pobliżu pałacu, który Kalikst wybudował później, w 1835 roku. Na początku XX w. ówczesny właściciel Skoraszewic, Bernard Sypniewski, na południe od starego dworu wybudował nowy pałac. Niestety, znajdujący się w  pięknym  parku  zespół  pałacowy będący własnością  prywatną  nie jest udostępniany, może z uwagi na jego zły stan techniczny. Zatrzymujemy się przy kościele, który nie pamięta czasów, gdy właścicielami Skoraszewic byli Bojanowscy. Został bowiem zbudowany dopiero w 1934 r.

            W 1796 roku ówczesny dziedzic Skoraszewic, Ignacy Bniński, starosta średzki sprzedał Skoraszewice, Krzekotowice i Gębice Aleksandrowi Bojanowskiemu herbu Junosza, którego żoną była Zofia Nieświastowska herbu Nałęcz. Nowy właściciel zmarł wkrótce po transakcji zaś na spadkobiercę dóbr w Skoraszewicach spośród jego trzynaściorga dzieci wyznaczono Bogusława, ożenionego z Magdaleną Kęszycką z Kęszyc herbu Nałęcz. Magdalena i Bogusław mieli sześcioro dzieci: Ksawerego Franciszka, Apolonię, Konstancję, Kaliksta, Bogusława i Antoninę. Na dziedzica Skoraszewic wyznaczono Kaliksta, ożenionego z Serafiną Potworowską z Sienna herbu Dębno, jednak majątek otrzymał on dopiero ok. 1838 roku. Wcześniej (w 1835r.) matka odnowiła kościół w Skoraszewicach. Serafina zmarła, mając zaledwie 52 lata, nawróciwszy się krótko przed śmiercią na katolicyzm. Niedługo później, dnia 4 lipca 1848 roku zmarł dziedzic Kalikst i pochowany został w nowo wybudowanym murowanym grobowcu. Dożywotnia właścicielka Skoraszewic, Magdalena z Kęszyckich Bojanowska zmarła 23 kwietnia 1850  roku  w wieku 78 lat w  Krzekotowicach i spoczęła w grobie rodzinnym w Skoraszewicach. Majątek przeszedł na Ludwika Węsierskiego herbu Belina, który ożenił się z Ludwiką, córką Kaliksta. Mieli córkę Elżbietę, która w 1868 roku w Skoraszewicach zaślubiła Stanisława Gorzeńskiego z Lgowa. Niedługo później Węsierscy sprzedali Skoraszewice Walentemu Modlibowskiemu herbu Rola.   
            W Skoraszewicach pochowani są między innymi: Walenty Bojanowski, ojciec bł. Edmunda Bojanowskiego, Kalikst Bojanowski i inni członkowie tego rodu - właściciele Krzekotowic, Skoraszewic i Gębic. Niestety, miejsce ich pochówku jest bardzo zaniedbane, nie ma nawet kopczyka. Jeszcze w latach 70. XX w. na tyłach skoraszewickiego kościoła stała kaplica grobowa Bojanowskich. Jednak ówczesny proboszcz, ze względu na jej zły stan techniczny, podjął decyzję o rozebraniu kaplicy
i zakopaniu trumien w ziemi.

Ze Skoraszewic udajemy się do pałacu w Gębicach.