Lokalizacja: Pępowo - Skrzydlaty Zakątek Pępowo - Krzekotowice - Wilkonice - Skoraszewice - Gębice - Pępowo (ok. 15 km)

Wycieczkę Szlakiem Mickiewiczowskim rozpoczynamy w stanicy rowerowej Skrzydlaty Zakątek, zlokalizowanej w cieniu pępowskiego wiatraka, przy drodze do Kobylina. Adam Mickiewicz, przebywając w Wielkopolsce, gościł między innymi w Krzekotowicach i Skoraszewicach, a być może odwiedził również Gębice, dlatego te miejscowości będą celem naszej rowerowej wyprawy. 

            Na wieść o wybuchu powstania listopadowego (29/30XI 1830 - 21 X 1831) A. Mickiewicz zdecydował się wracać do ojczyzny z zamiarem przyłączenia się do walki. Informacja o narodowym powstaniu skierowanym przeciw Rosji dotarła do niego, gdy podróżował po Europie. Wcześniej władze rosyjskie za jego działalność w tajnych, patriotycznych związkach młodzieżowych zmusiły poetę do opuszczenia ojczystego kraju, skazując na  zesłanie do Rosji. W połowie sierpnia 1831 roku pisarz przedostał się potajemnie z fałszywym paszportem z Włoch przez Francję i Niemcy do Wielkopolski, wówczas Wielkiego Księstwa Poznańskiego (zabór pruski), aby następnie nielegalnie przekroczyć granicę Królestwa Polskiego (zabór rosyjski). Powstanie jednak chyliło się już ku upadkowi i poeta do niego się nie przyłączył. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie zrealizował swojego celu. Co go zatrzymało, że nie zdążył dotrzeć na tereny objęte powstaniem? Może kobieta, miłość? 

            Aby dokładniej prześledzić szlak podróży Mickiewicza po Wielkopolsce warto udać się do Pałacu w Śmiełowie, w którym mieści się Muzeum Adama Mickiewicza. Pałac wybudował Andrzej Gorzeński herbu Nałęcz, a po jego śmierci odziedziczył go syn, Hieronim. Jako oficer brał udział w wyprawie Napoleona na Moskwę. Po powrocie do Śmiełowa zajął się wraz z żoną Antoniną z domu Bojanowską (wywodzącą się z Krzekotowic) prowadzeniem majątku i działalnością konspiracyjną. Podczas powstania listopadowego Śmiełów usytuowany przy granicy zaboru  pruskiego i rosyjskiego (rzeka Prosna była wodną granicą) stał się  miejscem przerzutu ochotników i kurierów zmierzających do walczących powstańców. Trzy tygodnie przebywał tam Mickiewicz pod przybranym nazwiskiem Adama Muhla jako rzekomy kuzyn i nauczyciel synów gospodarzy. Oprócz zauroczenia piękną Konstancją Łubieńską, zainteresował się polskimi obyczajami pielęgnowanymi na dworze śmiełowskim. Opowieści o kawiarce, Jankielu, arcyserwisie łączono później z fragmentami Pana Tadeusza.

            Podczas pobytu w Wielkopolsce wieszcz chętnie podejmowany był przez liczne rodziny ziemiańskie  w ich wiejskich rezydencjach. Ponad pół roku krążył po Wielkim Księstwie Poznańskim i gościł w wielu miejscowościach. Były wśród nich związane z rodziną Bojanowskich: Bielewo, Budziszewko, Konarzewo, Krzekotowice i Skoraszewice.

                Pierwszym celem naszej rowerowej wyprawy będą Krzekotowice. Opuszczając Skrzydlaty Zakątek, kierujemy się w stronę centrum Pępowa. Mijamy cmentarz przykościelny i przejeżdżamy skrzyżowanie głównych dróg biegnących przez wieś. Za pięknie odnowioną restauracją Gościniec Pępowo skręcamy w lewo, w ulicę Dworcową i jedziemy nią około 1 km. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w stronę wsi Krzekotowice. Przejeżdżamy około 0,5 km i przy kapliczce skręcamy w lewo. Dalej  jedziemy ok. 200 m do stawu, obok którego skręcamy w prawo i docieramy do posesji, na której kiedyś stała Mickiewiczówka