Lokalizacja - Skoraszewice - kapliczka Pępowo - Gębice - Skoraszewice - Pępowo (ok. 6 km - w obie strony 12 km)

            Kaplica w Skoraszewicach, znajdująca się za pałacowym parkiem, jest pomnikiem zbudowanym dla uczczenia pamięci żołnierzy i powstańców walczących o niepodległość Polski. Ufundowana została przez Bernarda Sypniewskiego – ówczesnego właściciela Skoraszewic. Na jego zaproszenie przybył do Skoraszewic w 1924 r. Ignacy Jan Paderewski, o czym  informuje nas kronika tutejszej szkoły.