Lokalizacja - Pępowo - Skrzydlaty Zakątek Pępowo - Gębice - Skoraszewice - Pępowo (ok. 6 km - w obie strony 12 km)

TRASY DLA  BIAŁO – CZERWONEJ

            W tym roku mija 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pragniemy z tej okazji uczcić dzielnych mieszkańców ziemi pępowskiej walczących o wolność ojczyzny opracowaniem tras rowerowych upamiętniających naszych bohaterów. Pierwsza trasa nazwana Powstańczym szlakiem upamiętnia powstańców wielkopolskich, kolejną poświęcamy bohaterom II wojny światowej (1939 – 1945), bowiem wybuch tej najtragiczniejszej z wszystkich wojen i mroczny czas niemieckiej okupacji odcisnęły głębokie piętno w historii Polski i naszej gminy. Może kiedy będziemy wędrować śladami  powstańców wielkopolskich i szlakiem bohaterów II wojny światowej, przemówią do nasz otchłani niepamięci ich dokonania, poruszą ich dramaty, pociągną przykłady.

Wycieczkę rowerową szlakiem upamiętniającym udział mieszkańców gminy Pępowo w powstaniu wielkopolskim (27 XII 1918 – 16 II 1919) rozpoczynamy w stanicy rowerowej o wymownej nazwie Skrzydlaty Zakątek, urządzonej obok pępowskiego wiatraka, przy drodze do Kobylina. Musieli tędy przechodzić powstańcy z Pępowa, którzy już 2 stycznia 1919 r. (niespełna tydzień po wybuchu powstania w Poznaniu) wyruszyli wspomóc oddział powstańczy walczący pod Krotoszynem. Tego samego dnia powstały w Pępowie i Skoraszewicach lokalne Rady Ludowe, których głównym zadaniem było przejmowanie władzy z rąk pruskich urzędników. Utworzono również Straż Ludową, która umundurowana i uzbrojona gotowa była do walki. Funkcję naczelnika Straży Ludowej w Pępowie objął Franciszek Twardowski. 9 stycznia kolejni powstańcy z Pępowa, Smolic, Magdalenek i Pasierb ruszyli do wyzwolonego Kobylina i tam przyłączyli się do kompanii powstańczej pod dowództwem Franciszka Paluszkiewicza.

Opuszczając Skrzydlaty Zakątek, kierujemy się w stronę centrum Pępowa. Po prawej mijamy cmentarz przykościelny i dojeżdżamy do skrzyżowania głównych dróg biegnących przez wieś. Stoi tam wzniesiony w 1971 r. pomnik  poświęcony powstańcom wielkopolskim oraz męczennikom i bojownikom walki z faszyzmem. Zatrzymujemy się przy budynku zwanym „szpitalikiem”.