Od poniedziałku, 25 maja br. w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pępowo będą realizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Również od tego dnia zostaną uruchomione konsultacje do egzaminu dla ósmoklasistów. Ponadto, od 25.05 br. świetlica szkolna oraz oddziały przedszkolne zorganizują zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne, zgodnie z którymi powinny odbywać się te zajęcia.

Regulacje prawne