Plakat z instrukcją dla osób poderzewających u siebie koronawirusa