Gdy podejrzewamy u siebie lub u kogoś z naszych bliskich zakażenie koronawirusem, należy zachować zimną krew i ZADZWONIĆ po pomoc. Udanie się bezpośrednio do lekarza pierwszego kontaktu lub na szpitalną izbę przyjęć nie jest dobrym pomysłem, ponieważ...

stwarza poważne zagrożenie dla innych pacjentów oraz dla pracowników służby zdrowia, którzy w przypadku zakażenia koronawirusem czy nawet samej konieczności poddania się kwarantannie zostają na długie tygodnie wyeliminowani z systemu medycznego i tym samym pozbawieni możliwości niesienia pomocy wszystkim tym, którzy być może znacznie bardziej jej potrzebują.