Informujemy, że w związku z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego oraz zwiększającego się zagrożenia, od 31 marca 2020 r., do odwołania, wszystkie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowane na terenie działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego będą nieczynne.
Prosimy aby odpady, które należy oddawać do PSZOK, gromadzić w najbliższym czasie na nieruchomości. Odpady te zostaną przyjęte od mieszkańców w późniejszym terminie.
Jednocześnie informujemy, że odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
~ Eugeniusz Karpiński ~