Ważna informacja!

Informujemy, że wszystkie biura Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie będą czynne w dotychczasowych godzinach pracy. Jednocześnie uprzejmie prosimy osoby korzystające z naszych usług o ograniczanie bezpośredniego kontaktu z pracownikami do spraw pilnych lub których załatwienie wymaga osobistego stawiennictwa oraz korzystanie z poczty elektronicznej, e-usług znajdujących się na platformie komunikacyjnej lub z informacji telefonicznej. Wierzymy, że powyższa decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem i będzie miała realny wpływ na ograniczenie zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem. Dziękujemy!