W związku z występującym  niekorzystnym rolniczym bilansem wodnym, powodującym suszę w uprawach rolnych, Urząd Gminy Pępowo informuje o możliwości składania wniosków w sprawie oszacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Pępowo. Wnioski można pobierać i składać w Urzędzie Gminy (pokój nr 19) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 - 13.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.pepowo.pl - załącznik poniżej.

UWAGA:

Wniosek należy wypełnić czytelnie oraz zgodnie z wnioskiem o przyznanie  płatności złożonym w ARiMR. Podanie niepełnych lub błędnych danych będzie skutkowało odmową przyznania pomocy suszowej.

Wnioski należy składać nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

System Monitoringu Suszy Rolniczej dla gminy Pępowo: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3004042/

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Grzegorz Matuszak