Poradnik dla uchodźców, który zawiera podstawowe informacje na temat pobytu na terenie ziemi gostyńskiej:
https://tinyurl.com/yc4ubjaj

- Informator - zbiórka podstawowej informacji dla cudzoziemców o
życiu w powiecie gostyńskim


https://tinyurl.com/27c2uh97

W związku z napaścią Federacji Rosyjskiej na wolny naród Ukrainy, pomimo trudnej historii, jaka łączy nasze kraje, zobowiązani jesteśmy do pomocy naszym braciom Ukraińcom, którzy dzielnie walczą w obronie swojego kraju. Z inicjatywy naszych lokalnych przedsiębiorców Państwa Justyny i Tomasza Dembskich, parafii w Pępowie i parafii w Skoraszewicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przy akceptacji władz gminy, w porozumieniu z Ukraińską Fundacją Charytatywną ZUSTRICZ działającą w Krakowie, przyłączamy się do konwoju humanitarnego, który wyruszy w środę z Krakowa i dostarczy zebrane środki bezpośrednio na Ukrainę – do Lwowa.