W ramach IX edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę Gmina Pępowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 918 080,00 zł. Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi 1.147.600,00 zł.

W ramach inwestycji przewidziano całościową modernizację oświetlenia drogowego w gminie Pępowo. Zadanie polega na wymianie nieenergooszczędnych opraw sodowych na oprawy typu LED należących do spółki oświetleniowej.