W drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabyktów Gmina Pępowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 490 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie".

W ramach inwestycji przewidziano m.in.: remont zniszczonej i zawilgoconej elewacji budynku poprzez: usunięcie wtórnych reparacji cementowych, wzmocnienie lica cegieł, rekonstrukcje uszkodzonego detalu, odtworzenie historycznego spoinowania cegieł, przywrócenie fragmentów elewacji ceglanej i kamiennego cokołu. W celu zapobieżenia zawilgoceniu murów przewidziano: wykonanie hydroizolacji, drenażu i opaski wokół budynku, odprowadzeń do kanalizacji, uzupełnienie wentylacji w budynku, wykonanie tynków renowacyjnych, wymianę i naprawę zewnętrznej stolarki otworowej czy uzupełnienie obróbek blacharskich.