W ramach edycji 6 Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR Gmina Pępowo uzyskała dofinansowanie na inwestycje pn.: Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II.

W ramach zadania planuje się budowę ulicy Ogrodowej i ulicy Rolniczej – etap II, budowę ulicy Kwiatowej, budowę kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do odwodnienia budowanych dróg oraz budowę oświetlenia ulicznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem wartość zadania określono na 3 000 000,00 zł, z czego 2 500 000,00 zł stanowi dotacja.