W trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Pępowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice - etap II”.

W ramach inwestycji przewidziano m.in.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych, rurociągów tłocznych oraz dwóch kompletnych sieciowych przepompowni ścieków. Odtworzenie nawierzchni jezdni i terenów zielonych po budowie kanalizacji sanitarnej oraz remont nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej.