W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Pępowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 950 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – etap I”.

W ramach inwestycji przewidziano m.in.: budowę ulicy Wiejskiej, Rolniczej i Ogrodowej, budowę kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do odwodnienia budowanych w ramach zadania dróg, postawienie dodatkowych lamp oraz zabudowę rowu melioracyjnego na potrzeby poszerzenia pasa drogowego ulicy Rolniczej.

gmina_pepowo.jpg