flaga godło Senior 504 174                                   

Gmina Pępowo otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie
zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021,
Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka  Senior+”.

Kwota otrzymanego dofinansowania 200 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 345 777,71 zł.

W ramach  zadania zostanie utworzony w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie Klub Seniora dla 30 osób w wieku 60 lat i więcej.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na prace remontowo-adaptacyjne  Klubu oraz wyposażenie pomieszczeń przystosowanych pod Klub.

Działania w zakresie realizowanego zadania publicznego to:

- prace budowlano -rozbiórkowe

- prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne wraz z białym montażem

- modernizacja instalacji: CO i elektrycznej

- wymiana posadzek oraz stolarki drzwiowej i okiennej

- prace montażowo-wykończeniowe

- wyposażenie Klubu w niezbędny sprzęt i meble.