flaga godło Senior 504 174

W maju miesiącu Gmina Pępowo uzyskała dofinansowanie  w kwocie 200 000,00 zł z
Programu wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025, na zadanie:

"Moduł I-Utworzenie lub wyposażenie placówki "SENIOR+".

Klub Seniora będzie znajdował się  na I  piętrze w budynku GOKSiAL w Pępowie.
W zakresie realizowanego zadania publicznego planuje się prace remontowo-adaptacyjne,  
mające na celu postawienie nowych ścian działowych, wymianę posadzek, drzwi i okien,
modernizacje instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej, malowanie ścian, wykonanie łazienek.
Otrzymane  środki przeznaczy się również na wyposażeniew niezbędny sprzęt i meble
pomieszczeń wchodzących w skład Klubu Seniora.