Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w  Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z jego założeniami obowiązkiem każdej osoby zamieszkującej teren Rzeczypospolitej Polskiej (także obcokrajowca) oraz Polaków przebywających poza granicami kraju jest dokonanie spisu do 30 września 2021 roku.

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z jego założeniami obowiązkiem każdej osoby zamieszkującej teren Rzeczypospolitej Polskiej (także obcokrajowca) oraz Polaków przebywających poza granicami kraju jest dokonanie spisu do 30 czerwca br. Obowiązkową metodą spisu jest samospis internetowy. Oznacza to, że każdy musi wypełnić kwestionariusz elektroniczny, dostępny na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego spis.gov.pl 

Jeśli z rożnych powodów nie będziemy jednak w stanie dokonać spisu przez internet, skontaktuje się z nami rachmistrz terenowy w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

Dodatkowo, w budynku Urzędu Gminy w Pępowie uruchomione zostało stanowisko komputerowe, umożliwiające dokonanie spisu na miejscu.

Istnieje również możliwość spisu poprzez infolinię  „Spis na żądanie” dostępną w godzinach 8.00-20.00 pod numerem telefonu 22 279 99 99.

Warto podkreślić, że niezależnie od formy spisu, nie musimy obawiać się o to, że nasze dane trafią w niepowołane ręce. Chroni je bowiem tajemnica spisowa. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie, a pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Pamiętajmy też, że obowiązek wzięcia udziału w spisie wynika z ustawy o statystyce publicznej, a niedokonanie tej czynności lub odmowa poddania się spisowi z udziałem rachmistrza, może skutkować nałożeniem na nas kary.