Szanowni Państwo,
ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków opadów śniegu.
Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków.
Bardzo proszę zatem o możliwie jak najszersze rozpowszechnienie na terenie Państwa gminy lub miasta informacji o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.
Poniżej przesyłam adres strony internetowej GUNB, który prowadzi do komunikatu zimowego skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych:
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzorubudowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3,  do wykorzystania w bieżącej działalności.
Będę wdzięczna za współpracę i Państwa zaangażowanie w tej sprawie.

Z poważaniem
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Dorota Cabańska

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (S30C-923012607560.pdf)S30C-923012607560.pdf