Z dniem 31.01.2022 r. mija termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Każda fundacja oraz stowarzyszenie wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) ma obowiązek tego zgłoszenia dokonać.
Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Instrukcja jak dokonać prawidłowo zgłoszenia została umieszczona w załączniku.