Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi asp. szt. Marek Chocianowski informuje, że w rejonie placu zabaw w Pępowie ul. 1 Maja będzie realizowany

przeze mnie plan priorytetowy, w związku ze spożywaniem alkoholu przez osoby tam przebywające oraz niszczeniu mienia co negatywnie wpływa na odbiór społeczeństwa.
Mając powyższe na uwadze zwracam się z uprzejmą prośbą o informowanie mojej osoby o wszelkich nieprawidłowościach oraz naruszeniach prawa.

Kontakt asp. szt. Marek Chocianowski tel. 78693247, 655758340